Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Reheat and reapply the iOpener.
  • Reheat and reapply the iOpener.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

  • Let it rest for a few minutes to reheat the left edge of the iPad.

Vuelva a calentar y vuelva a aplicar el iOpener.

Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.

Déjalo reposar durante unos minutos para recalentar el borde izquierdo del iPad.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.