Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Handling it by the tabs on either side, place the heated iOpener on the side of the iPad to the left of the home button assembly.
  • Handling it by the tabs on either side, place the heated iOpener on the side of the iPad to the left of the home button assembly.

  • Let the iOpener sit for about five minutes to soften the adhesive beneath the glass.

温めたiOpenerを、iPad側面のホームボタンアセンブリ左側に置きます。

ガラスの下にある接着剤を軟化させるために、iOpenerで約5分間温めます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.