Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Lift up the left side of the logic board enough to disconnect the black and red power cable from the left side of the logic board.
  • Lift up the left side of the logic board enough to disconnect the black and red power cable from the left side of the logic board.

  • While the logic board is lifted, also disconnect the battery connector.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.