Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the two  10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
  • Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.

  • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.

リアエンクロージャーに右側スピーカーを固定している10 mm T10トルクスネジを2本外します。

ゴム製のワッシャーは、緩めてもスピーカーにネジをぴったりと留めます。 ピンセットや指の爪を使ってネジを外すか、スピーカーアセンブリにそのまま残しておきます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.