Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 63 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
  • Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable.

  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.

  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.

Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.

Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.

Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.