Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector up from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector up from its socket on the logic board.

スパッジャーの平端側先端を使い、基盤上のソケットからハードドライブコネクターの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.