Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Carefully slide the logic board assembly out of the mini, minding any cables that may get caught.
  • Carefully slide the logic board assembly out of the mini, minding any cables that may get caught.

小心地将逻辑板组件从mini中取出,注意任何可能被挂到的线缆。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.