Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 27 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM. Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.
  • Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM.

  • Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.

  • Do not remove the antenna plate yet. It is still attached to the AirPort/ Bluetooth board.

Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.

Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.

Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.