Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17
Four additional pieces of tape secure the left Wi-Fi antenna near the lower edge of the iPad. Peel the tape up from the rear case.
  • Four additional pieces of tape secure the left Wi-Fi antenna near the lower edge of the iPad.

  • Peel the tape up from the rear case.

  • Fold the antenna cable out of the way.

Quatre morceaux supplémentaires de ruban adhésif maintiennent l'antenne Wi-Fi gauche en place, à côté du bord inférieur de l'iPad.

Décollez le ruban adhésif de la coque arrière.

Écartez le câble d'antenne.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.