Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the flat end of a spudger to disconnect the primary cellular antenna interconnect cable from its socket on the logic board. Use the flat end of a spudger to disconnect the primary cellular antenna interconnect cable from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the primary cellular antenna interconnect cable from its socket on the logic board.

Heble das Verbindungskabel zur primären Mobilfunkantenne mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne es ab.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.