Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case. Remove the right speaker from the upper case. Remove the right speaker from the upper case.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.

  • Remove the right speaker from the upper case.

スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに留められた接着剤を剥がして、右側スピーカーを持ち上げます。

上部ケースから右側スピーカーを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.