Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 4
If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.

  • Remove the heat sink from the logic board.

  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.

4本のネジをすべて取り外した後、ヒートシンクがロジックボードに引っかかっている場合、スパッジャーを使って、CPUおよびGPU側からヒートシンクを慎重に離します。

ロジックボードからヒートシンクを取り出します。

ヒートシンクを再装着する際は、新しい放熱グリスを塗布してください。作業用ガイドを公開しています。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.