Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.

  • Pry up from beneath the cables.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げて外します。

ケーブルの下から持ち上げてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.