Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to free the adhesive loop securing the I/O board power cable to the upper case. Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to free the adhesive loop securing the I/O board power cable to the upper case.

  • Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.

  • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the front edge of the Air.

スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードの電源ケーブルを上部ケースに固定している接着ループを外します。

ロジックボードのソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを取り外します。

ケーブルをロジックボード表面と平行にして、Air本体前方の端に向けて引っ張ります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.