Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service. Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.

  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.

  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.

在此步驟中,建议断开电池电源,以避免在维修期间短路任何组件。

使用撬棒的平头将电池连接器的两个短边向上撬开,使其与逻辑板上的插座断开连接。

将电池电线远离逻辑板,使连接器不会意外接触插座。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.