Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case. Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.

  • Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.