Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use the flat end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector. When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector.

  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.

スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザーケーブルのコネクターの接続を外します。

デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの一方端を押さえてから、反対側を押さえます。コネクター中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.