Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。

三颗1.2 mm螺丝

一颗1.7 mm螺丝

一颗3.1mm螺丝

安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.