Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。

1.2 mmネジー3本

1.7 mmネジー1本

3.1 mm ネジー1本

再組み立ての際、これらのネジを違う箇所に取付けてしまうと、基板に永続的なダメージを与えてしまいます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.