Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:

Tre viti da 1,2 mm

Una vite da 1,7 mm

Una vite da 3,1 mm

Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.