Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:

Tres tornillos de 1.2 mm

Un tornillo de 1.7 mm

Un tornillo de 3.1 mm

La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.