Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:

Drei 1,2 mm Schrauben

Eine 1,7 mm Schraube

Eine 3,1 mm Schraube

Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.