Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。

基板のソケットには接触せず、バッテリーコネクターのみに差し込んで押し上げます。基板上のソケットに触ると、コネクター全体を損傷することがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.