Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.

Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.