Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.

Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.