Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.