Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone. In a pinch, an unopened canned beverage works well for this. Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • In a pinch, an unopened canned beverage works well for this.

  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.

将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。

必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。

用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.