Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Open the iPhone by swinging the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge. Several clips along the top edge of the front panel form a partial hinge. During reassembly, align the clips just below the top edge of the rear case. Then, slide the front panel upward until its top edge is flush with that of the rear case.
Opening up the phone
  • Open the iPhone by swinging the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.

  • Several clips along the top edge of the front panel form a partial hinge.

  • During reassembly, align the clips just below the top edge of the rear case. Then, slide the front panel upward until its top edge is flush with that of the rear case.

Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.

Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.

Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.