Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following four screws:
  • Remove the following four screws:

  • One 9.3 mm T10 Torx screw with a large head

  • Three 9.3 mm T10 Torx screws with a normal sized head

Rimuovere le quattro viti seguenti:

Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande

Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.