Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Engels
Japans

iPad 2 GSMのロジックボードの交換

Handleidingsinformatie

= Klaar = Onvolledig

   Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij

   Maak een titel aan.

   Deze korte beschrijving van 1 of 2 zinnen verschijnt in de zoekresultaten.

   Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.

   Stappen

   Stap 1

   Stap 2

   リアパネルアセンブリからLCDアセンブリを取り外します。

   Stap 3

   ドックコネクタケーブル先端を覆っているテープがあれば、プラスチック製開口ツールを使って、剥がします。

   Stap 4

   ロジックボード上のソケットからスピーカーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

   Stap 5

   プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックとフロントカメラケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

   Stap 6

   ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックとフロントカメラのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。

   Stap 7

   プラスチック製開口ツールの先端を使って、上部コンポーネントケーブルコネクタをロジックボード上のソケットに固定しているリテーナーを跳ね上げます。

   Stap 8

   SIMカードスロットをリアパネルに固定している2mmプラスネジを3本外します。

   Stap 9

   ヘッドホンジャックをリアパネルの上端に固定している2.9mmプラスネジを2本外します。

   Stap 10

   プラスチック製開口ツールを使って、リアパネル上部の奥からヘッドホンジャックを引き抜きます。

   Stap 11

   ロジックボードブラケットを、デジタイザーケーブルソケット付近のリアケースに固定している2.1mmプラスネジを2本外します。

   Stap 12

   ロジックボードとコミュニケーションボードをリアパネルに固定している2.6mmプラスネジを4本外します。

   Stap 13

   プラスチック製開口ツールの先端を使って、リアケースに留められた接着剤からロジックボードを慎重に持ち上げます。

   Stap 14

   Stap 15

   プラスチック製開口ツールを使って、コミュニケーションボード上のソケットから2つのアンテナコネクタの接続を外します。

   Stap 16

   ロジックボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタの接続を外します。

   Stap 17

   iPad 2からロジックボードを取り外します。

   Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.