Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 4
Next use your spudger to separate the adhesive along the long sides of the middle battery cell.
  • Next use your spudger to separate the adhesive along the long sides of the middle battery cell.

  • Repeat the process for the final battery cell, reheating the case if necessary.

次に、スパッジャーを使って、バッテリーセル中央の長辺に沿って、接着剤を剥がします。

必要に応じてケースを温めなおして、最後のバッテリーセルに同じ手順を繰り返します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.