Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Pull the white portion of the strip when possible, the black tab may fall off. Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.

  • Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Pull the white portion of the strip when possible, the black tab may fall off.

  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.

  • Be careful not to snag it on any of the other internal iPhone components.

  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling, re-grabbing the strip near the battery if necessary, until the entire strip comes free.

Probeer de plakstrip plat en zonder vouwen te houden gedurende deze procedure; gevouwen strips zullen aan zichzelf blijven plakken en afbreken in plaats van er in een ruk uitkomen.

Trek een van de plakstrips weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone. Trek het witte deel van de strip als dat mogelijk is, aangezien het zwarte deel los kan komen.

Trek gelijkmatig met een constante, stevige kracht. Voor de beste resultaten trek je de strip in een hoek van 60º of minder.

Wees voorzichtig bij het trekken en zorg dat de strips niet breken doordat ze langs een ander onderdeel schuren.

De strip zal vele malen langer worden dan de originele lengte. Blijf trekken en probeer de strip steeds opnieuw en dichter bij de batterij weer vast te pakken, totdat de gehele strip loskomt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.