Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 2
Open your MacBook Pro and set it on a table as shown.
  • Open your MacBook Pro and set it on a table as shown.

MacBook Proを開口して画像のようにデバイスを配置します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.