Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to carefully pry the trackpad connector up from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the trackpad connector up from its socket on the logic board.

Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare attentamente il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.