Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 7 vertalen

Stap 7
The display should now be free of the body of the Surface Pro. Lift it up and away from the rest of the device. Before installing a new display, check it carefully to see if any parts need to be transferred over from the back of the old display to the new display. In particular, you may need to transfer over the NTrig board in the corner by disconnecting the two attached ribbon cables and using heat and gentle prying to carefully separate the glue securing the board. To replace the adhesive securing the display, carefully remove any old adhesive from both the device and the back of the display. Clean and prep the surface with isopropyl alcohol and a lint-free cloth, swiping the cloth in one direction (not back and forth). Apply a strong double-sided tape, such as 2 mm Tesa 61395.
  • The display should now be free of the body of the Surface Pro. Lift it up and away from the rest of the device.

  • Before installing a new display, check it carefully to see if any parts need to be transferred over from the back of the old display to the new display. In particular, you may need to transfer over the NTrig board in the corner by disconnecting the two attached ribbon cables and using heat and gentle prying to carefully separate the glue securing the board.

  • To replace the adhesive securing the display, carefully remove any old adhesive from both the device and the back of the display. Clean and prep the surface with isopropyl alcohol and a lint-free cloth, swiping the cloth in one direction (not back and forth). Apply a strong double-sided tape, such as 2 mm Tesa 61395.

Het scherm zou nog van de body van Surface Pro los moeten zijn. Til het scherm op en van de rest van het toestel weg.

Check, voordat je je nieuwe scherm installeert, of je nog meer onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm mee over moet zetten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om het NTrig bord over te zetten. Deze haal je los door de twee lintkabels los te koppelen, warmte toe te dien en het bord voorzichtig los te wrikken.

Om de lijm die het scherm vasthoudt te vervangen, verwijder je alle lijmresten uit het toestel en van de achterkant van het scherm. Vervolgens maak je de oppervlakten schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek, veeg je de doek in een richting (niet heen en weer) en bevestig je bijvoorbeeld dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395).

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.