Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the tip of a spudger to pry both AirPort antenna connectors out of their sockets on the AirPort board. Be careful not to break the sockets off the AirPort board.
  • Use the tip of a spudger to pry both AirPort antenna connectors out of their sockets on the AirPort board.

  • Be careful not to break the sockets off the AirPort board.

スパッジャーの先端を使って、両方のAirPortアンテナコネクタをAirPortボード上のソケットから引き抜きます。

AirPortボードからソケットにダメージを与えないようにご注意ください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.