Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips. Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.
  • Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.

開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.