Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Lift up the hard drive to expose the headphone jack ribbon connector (indicated by the yellow box).
  • Lift up the hard drive to expose the headphone jack ribbon connector (indicated by the yellow box).

  • If the hard drive bumpers come loose, make sure to put them back with the notch as shown in the picture.

提起硬盘以露出耳机孔的带状连接器(用黄色框表示)。

如果硬盘松动,请务必按照图中所示将其放回槽口。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.