Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Pull the AirPort card away from its heat sink and remove it from the display. Before installing a new AirPort card, be sure the thermal material on its surface is intact and aligned with the small heat sink on the display frame.
  • Pull the AirPort card away from its heat sink and remove it from the display.

  • Before installing a new AirPort card, be sure the thermal material on its surface is intact and aligned with the small heat sink on the display frame.

ヒートシンクからAirPortカードを引き抜いて、ディスプレイから取り出します。

新しいAirPortカードを装着する前に、表面上のサーマル素材はそのままで、ディスプレイフレーム上の小さなヒートシンクと並んでいるか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.