Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the speaker assembly ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, NOT the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that will blink its power LED when you press the power button - and do nothing else. Disconnect the speaker assembly ribbon cable with a pair of tweezers.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the speaker assembly ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, NOT the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that will blink its power LED when you press the power button - and do nothing else.

  • Disconnect the speaker assembly ribbon cable with a pair of tweezers.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.