Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Pull the optical drive thermal sensor connector straight up from its socket on the logic board. Pull parallel to the board. Pull the optical drive thermal sensor connector straight up from its socket on the logic board. Pull parallel to the board.
  • Pull the optical drive thermal sensor connector straight up from its socket on the logic board. Pull parallel to the board.

ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.