Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13
Remove the following four screws: One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
  • Remove the following four screws:

  • One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw

  • One 25 mm T10 coarse-threaded screw

  • Two 22 mm fine-threaded screws

  • Pull the upper right and lower left corners of the power supply away from the rear case to dislodge the mounting posts attached to the power supply's corners.

Rimuovere le quattro viti seguenti:

Una vite Torx T10 da 9,3 mm a filettatura a passo largo

Una vite Torx T10 da 25 mm a filettatura a passo largo

Due viti da 22 mm a filettatura a passo sottile

Estrarre gli angoli superiore destro e inferiore sinistro dell'alimentatore dal case posteriore, per staccare i punti di montaggio dagli angoli dell'alimentatore stesso.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.