Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
Remove the following seven screws:
  • Remove the following seven screws:

  • Two 7 mm T10 torx screws

  • One 30 mm T10 Torx screw

  • Two 25 mm T10 Torx screws

  • Two 21 mm T10 Torx screws

次の7本のネジを外します。

7 mm T10トルクスネジー2本

30 mm T10トルクスネジー1本

25 mm T10トルクスネジー2本

21 mm T10トルクスネジー2本

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.