Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards upwards. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards upwards.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

抓住固定在显示数据电缆锁上的塑料拉片,并向上旋转。

将显示数据线直接从逻辑板上的插座中拔出。

请勿抬起显示器的数据线,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.