Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards upwards. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards upwards.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。

ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。

ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.