Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board. Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
  • Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board.

  • Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).

将显示器从外壳旋转到足以将LED背光电源电缆从LED驱动板上断开。

将连接器从插槽(朝向iMac的底部边缘)拉出,同时按下锁定机构,断开LED背光电源电缆的连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.