Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.
  • Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.

  • Do not lift it too much. There are several cables attaching the display to the logic board. Twisting or pulling the display assembly with the cables attached will damage your iMac.

小心地从顶部将显示屏从外壳中提起。

切勿抬起太多。 仍然有许多线缆将显示屏与逻辑板相连。

[* black] Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.
-[* icon_caution] Do not lift it too much. There are several cables attaching the display to the logic board.
+[* icon_caution] Do not lift it too much. There are several cables attaching the display to the logic board. Twisting or pulling the display assembly with the cables attached will damage your iMac.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.