Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Disconnect the Bluetooth cable by pulling its connector away from the socket on the Bluetooth board.
  • Disconnect the Bluetooth cable by pulling its connector away from the socket on the Bluetooth board.

  • Remove the Bluetooth board from your iMac.

Bluetoothボード上のソケットからコネクタを引き離し、Bluetoothケーブルの接続を外します。

iMacからBluetoothボードを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.