Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the right side of the display to the upper case.
  • Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the right side of the display to the upper case.

  • We purposely have you leave one screw attaching the display to the upper case to aid in future steps.

  • Before reinstalling the screw nearest to the corner of the case, make sure the nearby metal grounding tab doesn't get caught under the hinge.

ディスプレイの右側を上部ケースに固定している3本あるT6トルクスネジのうち、2本を外します。

ディスプレイを上部ケースに固定しているネジは、今後の作業用にあえて1本残します。

ケース角に最も近いネジを再装着する前に、近くにあるメタル製接地タブがヒンジの下に挟まれていないか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.