Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case. Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case.

  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.

  • During reassembly, place the nearby metal grounding tab on top of the hole that the Phillips screw goes into, and then install the screw.

アンテナ/カメラケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している8.6mmネジを外します。

アンテナ/カメラケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。

再組み立ての際は、プラスネジを装着する穴の上に、付近にあるメタル製アースタブを取り付けてから、ネジを装着します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.